Giỏ hàng: ( Sản phẩm)
Xóa Giỏ Giỏ Hàng

Hủy & Đổi Đơn Đặt Hàng

Thay đổi sản phẩm

Chỉ cho phép thay đổi sản phẩm trước thời điểm mà KH yêu cầu giao hàng

Điều kiện: người gửi thông báo thay đổi qua điện thoại trực tiếp về nơi đặt hàng hoặc  qua email.

Không chấp nhận thay đổi sản phẩm khi quà tặng đã được phát đi.

Trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị nhỏ hơn giá trị sản phẩm đã đặt, Quà Tặng Đà Nẵng không hoàn trả lại tiền chênh lệnh. Trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị lớn hơn sản phẩm đã đặt, người gửi phải thực hiện việc thanh toán giá trị chênh lệch, cộng với phí thay đổi (áp dụng cho việc thay đổi sau khi sản phẩm. Việc thực hiện chuyển phát quà tặng sẽ được thực hiện sau khi việc thanh toán hoàn tất.

Thay đổi địa chỉ

Thay đổi địa chỉ trước thời điểm phát quà trước thời điểm mà KH yêu cầu giao hàng :

Được chấp nhận và không tính phí nếu khu vực giao ở trung tâm thành phố

Điều kiện: người gửi thông báo thay đổi qua điện thoại trực tiếp hoặc qua email.

Quà Tặng Đà Nẵng sẽ không hoàn lại tiền chênh lệch nếu hành trình giao quà tặng mới ngắn hơn hành trình trong đơn đặt hàng; trường hợp hành trình mới dài hơn hành trình trong đơn đặt hàng thì khách hàng phải trả tiền chênh lệch. Trong trường hợp này, người gửi phải thực hiện việc thanh toán giá trị chênh lệch, cộng với phí thay đổi được quy định tại biểu giá cụ thể trong từng thời điểm. Việc thực hiện chuyển phát quà sẽ được thực hiện sau khi việc thanh toán hoàn tất.

Lưu ý: Toàn bộ việc phát quà sẽ được người phát liên lạc trực tiếp với người đặt hoa/người nhận hoa để thỏa thuận phương cách tốt nhất để giải quyết.

Quy định về hoãn, hủy bỏ đơn hàng:

Quý khách hàng có thể hoãn, hủy bỏ đơn hàng Quà Tặng đã đặt bằng cách gọi điện thoại về nơi đã đặt hàng hoặc  qua email. Quý khách hàng có thể hoãn, hủy đơn hàng trong thời gian quà tặng chưa được phát đi. Trường hợp không có email thì phải trực tiếp đến văn phòng 23 Mai Dị, Hải Châu, Đà Nẵng để hoãn, hủy bỏ.

Phí hủy đơn hàng Quà Tặng là miễn phí


updating....

Facebook-iconGooglePlus-iconLinkedIn-iconPinterest-iconStumbTwitter-icon