Tài Liệu

..

TÊN THIẾT BỊ MÃ HÀNG NƯỚC SX TÀI LIỆU PDF
       
Tủ báo cháy 4 loops AVENGER-USA AS1440-10 U.K  1a. Avenger_Supreme-h FCPS 2 loops
Tủ báo cháy 2 loops AVENGER-USA AS0820-10 U.K  1b. Avenger_Supreme_rs-h FCPS 1 loops (red)
Tủ báo cháy 1 loops AVENGER-USA AS0810-10 U.K  1b. Avenger_Supreme_rs-h FCPS 1 loops (red)
Module cách ly sự cố AVENGER-USA AS6003-00 USA  2. Avenger_AS6003-00 Isolator module
Đầu báo khói loại địa chỉ AVENGER-USA AS2011-00 USA  3. Avenger_AS2010-00 Heat detector
Đầu báo nhiệt loại địa chỉ AVENGER-USA AS2010-00 JAPAN  4. Avenger_AS2011-00 Smoke detector
Đế gắn Đầu báo cháy AVENGER-USA AS7001-00 USA  5. Avenger_AS7001-vf7002-bases
Đầu báo khói địa chỉ gắn ống gió AVENGER-USA AS5014-00 USA  6. Avenger_AS5013_14 duct smoke
Nút nhấn khẩn báo cháy địa chỉ AVENGER-USA AS3031-10 USA  7. Avenger AS3031-10 ams-pull-stations-h
Còi hụ báo cháy AVENGER-USA AS4000-10 USA  8. Avenger_AS400 horn & strobe
Đèn nhấp nháy báo cháy AVENGER-USA AS4001-10 USA  8. Avenger_AS400 horn & strobe
Đèn báo cháy nhấp nháy kèm còi hụ AVENGER-USA AS4002-10 USA  8. Avenger_AS400 horn & strobe
Mô đun điều khiển địa chỉ AVENGER-USA AS6052-00 USA  9. Avenger_AS6052-00 dual-relay-modules-h
Mô đun giám sát địa chỉ AVENGER-USA AS6024-00 USA  10. Avenger_AS6024-00 Mini Monitor Module

Bài Viết Liên Quan

  • 5
  • 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4